კლინიკური აქტივობები

უკანა შუასაყარის წარმონაქმნის ბიოფსია კტ კონტროლით

 • kt angiografia – ganisazRvra biofsiis “samizne” ukana
  • SuasayarSi
 • kt – markireba sapunqcio wertilis gansazRvrisaTvis 
 • kt – nemsi Seyvanilia plevramde da dadasturebulia misi
  • adeqvaturi mimrTuleba
 • kt – nemsi Seyvanilia “samiznis” zedapiramde
 • kt – sabiofsio nemsi “samizneSi”
 • CT angiography – the biopsy target is identified in posterior mediastinum
 • CT  – Puncture site Markers on the Skin Surface 
 • CT– The needle is inserted beyond the pleura and adequate direction is documented
 • CT – The needle is introduced to the target surface
 • CT – Biopsy needle in the target

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *