2019წ. 28 მარტს, 18 საათზე, სასტუმრო ჰოლიდეი ინ-ში (26 მაისის მოედანი #1), საკონფერენციო დარბაზში "GREEN ROOM", იმართება საქართველოს კარდიოვასკულური და ინტერვენციული რადიოლოგიის ასოციაციის მორიგი (#36) სხდომა „ინტერვენციული რადიოლოგიის მეთოდიკები ეზოფაგო-გასტრო-დუოდენური მწვავე სისხლდენების დროს - რა შესაძლებლობები გვაქვს დღეს?“

2019. 28 მარტს, 18 საათზე, სასტუმრო  ჰოლიდეი ინ-ში (26 მაისის მოედანი #1), საკონფერენციო დარბაზში "GREEN ROOM",  იმართება საქართველოს კარდიოვასკულური და ინტერვენციული რადიოლოგიის ასოციაციის მორიგი (#36) სხდომა  „ინტერვენციული რადიოლოგიის მეთოდიკები  ეზოფაგო-გასტრო-დუოდენური მწვავე სისხლდენების დროს - რა შესაძლებლობები გვაქვს დღეს?“

მოხსენებები:

  1. თ.აზრუმელაშვილი, მ.მიზანდარი - ტრანსარტერიული ემბოლიზაცია კუჭის და 12-გოჯა ნაწლავის წყლულოვანი ან სიმსივნური გენეზის სისხლდენის დროს.
  2. მ.მიზანდარი, თ.აზრუმელაშვილი - ინტერვენციული რადიოლოგიის შესაძლებლობები საყლაპავისა და კუჭის ვარიკოზით განპირობებული სისხლდენის დროს

გთხოვთ, დაესწროთ!

Copyright © 2010 gacir.org. All Rights Reserved
Website Designed by Dr Nirmal