კონფერენციები

"რადიოსიხშირული აბლაცია და ინტერვენციული რადიოლოგია"

1. ორგანიზატორი-თბილისის სახელწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (თსსუ) და თსსუ-ის ინტერვენციული რადიოლოგიის ცენტრი;

2. თარიღი: 20 თებერვალი, 2009. 14:00.

3. ჩატარების ადგილი-თსსუ, III კორპუსი. ვაჟა-ფშაველას პრ. 29. თბილისი, 0177, საქართველო

 

მონაწილეები:

1. მ. მიზანდარი - თსსუ-ის რადიოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი, თსსუ-ის ინტერვენციული რადიოლოგიის ცენრის დირექტორი 

2. დ. კლიმკე - ფირმა "Angiodynamics" - ის ჩრდილოეთ ევროპის გაყიდვების დირექტორი

3. ნ. ჰაბიბი - ლონდონის იმპერიული კოლეჯის ჰამერსმიტის ჰოსპიტლის ბიოქირურგიისა და ქირურგიული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

4. ფ. თოდუა - პროფესორი, კლინიკური მედიცინის კვლევითი ცენტრის დირექტორი

 

  მოხსენებები:


1. მ. მიზანდარი - "ინტერვენციული რადიოლოგიის კონცეფცია",

2. მ. მიზანდარი - "თსსუ-ის ინტერვენციული რადიოლოგიის ცენტრის აქტივობა და განვითარების ტენდენციები" 

3. დ. კლიმკე - "რადიოსიხშირული აბლაციის ფიზიკური საფუძვლები"

4. დ. კლიმკე - "სიმსივნეთა რადიოსიხშირული აბლაცია - ჩვენებები და შესაძლებლობები" 

5. ნ. ჰაბიბი - "რადიოსიხშირული აბლაციით ასისტირებული რეზექციის ორიგინალური ტექნიკა ღია და ლაპარასკოპული ოპერაციებისთვის"

6. ფ. თოდუა,  გ. წივწივაძე - "სიმსივნეთა რადიოსიხშირული აბლაცია" 

7. დ. კლიმკე, ნ. ჰაბიბი - "რადიოსიხშირული აბლაციისა და აბლაციით ასისტირებული რეზექციის ცოცხალი დემონსტრაცია ღვიძლის ფანტომის გამოყენებით".


Copyright © 2010 gacir.org. All Rights Reserved
Website Designed by Dr Nirmal